Slide 1

Het stimuleren en coördineren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van Orthomanuele diergeneeskunde

Slide 1

Het realiseren van een opleiding voor Orthomanuele diergeneeskunde

Slide 1

Het in alle opzichten en onder alle geledingen van de maatschappij bevorderen van de kennis van Orthomanuele diergeneeskunde

Slide 1

Het instellen, in stand houden en beheren van een onafhankelijk kwaliteitsregister

NVOMD

De Nederlandse Vereniging OrthoManuele Diergeneeskunde heeft ten doel het bevorderen van de Orthomanuele diergeneeskunde in de ruimste zin en het behartigen van de belangen van haar leden.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

Het bevorderen van de integratie van de Orthomanuele diergeneeskunde in de reguliere diergeneeskunde;

Het realiseren van een optimale opleiding voor Orthomanuele diergeneeskunde en het bewaken van de kwaliteit van deze opleiding;

Het bevorderen van de deskundigheid van haar leden door opleiding en nascholing;

Het stimuleren en coördineren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van Orthomanuele diergeneeskunde;

Het overleggen met relevante maatschappelijke organisaties om de maatschappelijke erkenning van de Orthomanuele diergeneeskunde te bevorderen en te onderhouden;

Het vertegenwoordigen van haar leden bij (semi)overheidsorganisaties, politieke organisaties en beroepsorganisaties;

Het instellen, in stand houden en (doen) beheren van een onafhankelijk kwaliteitsregister, dan wel het instellen van een organisatie die deze taak voor haar rekening neemt, dan wel bevorderen dat dit door een onafhankelijke organisatie geschiedt;

Het bevorderen van de instelling en instandhouding van een klachtenregeling betreffende haar leden;

Het in alle opzichten en onder alle geledingen van de maatschappij bevorderen van de kennis van Orthomanuele diergeneeskunde;

Het met alle wettige middelen behartigen van de belangen van de Orthomanuele diergeneeskunde alsmede van de leden van de vereniging.

Dit alles in de ruimste zin des woords en zonder dat deze opsomming in enig opzicht limitatief is te noemen.

English version

Onderzoek

Lees meer over de onderzoeken en publicaties van de vereniging.

Opleiding

Lees meer over de opleiding in Orthomanuele diergeneeskunde.

Vereniging

Lees meer over de vereniging en haar leden.


Publicatie

Boek: Back to the Clinic - A Practical Approach to the Veterinary Neurological and Orthopaedic Patient