Opleiding Aharon Orthomanuele Diergeneeskunde

De studie tot Orthomanueel dierenarts (Aharon methode) houdt een studie in van twee tot drie jaar, één tot twee dagen per week exclusief zelfstudie. Het betreft een interne opleiding, ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Orthomanuele Diergeneeskunde. Een orthomanueel dierenarts werkt als een reguliere dierenarts en heeft zich buitengewoon bekwaamd en ontwikkeld (ofwel gedifferentieerd), in het deelgebied van klachten van het bewegingsstelsel, de rug en de nek, die onderverdeeld kunnen worden in neurologische en orthopedische aandoeningen.

De opleider, mevrouw D.C. Aharon, stelt de dierenarts in opleiding (DIO) in de gelegenheid in verband met zijn/haar opleiding theorie te leren en praktische ervaring op te doen in de Orthomanuele Diergeneeskunde volgens de Aharon methode. Aan de orde komen onder andere: ziektebeelden binnen de neurologie en orthopedie en onderzoek bij het dier: klinisch, neurologisch en orthopedisch. Daarnaast dient de DIO in Nederland en in het buitenland postacademische opleidingen te volgen in de neurologie, orthopedie en relevante interne disciplines zoals endocrinologie. Tijdens de studie bestaan de opdrachten onder andere uit een case report (artikel) en een presentatie voor een forum van (dieren)artsen.

Beoordeling

Ieder half jaar wordt de voortgang van de werkzaamheden van de DIO beoordeeld:

  • algehele indruk van het professionele functioneren van de DIO;
  • taakuitvoering op het gebied van anamnese;
  • taakuitvoering op het gebied van klinisch onderzoek;
  • taakuitvoering op het gebied van diagnostiek en indicatiestelling;
  • taakuitvoering op het gebied van overige werkzaamheden.

Eindbeoordeling

De studie is afgerond bij het met goed gevolg afronden van 100 behandelende patiënten en het presenteren van een case report (artikel).

Solliciteren

Ben je een afgestudeerd dierenarts met 2 of 3 jaar praktijkervaring en wil je de Aharon Orthomanuele Diergeneeskunde opleiding volgen? Neem dan contact op met het secretariaat van de NVOMD.